فروردین ۱۲, ۱۳۹۴

روشهای آبگیری بدن در هفته قبل از مسابقات پرورش اندام

هفته آخر مهمترین و حساس ترین بخش رژیم می باشد و سرنوشت کل زحمات و سختی های دوران چندین هفته ای رژیم ورزشکار در این هفته […]