تیر ۲۷, ۱۳۹۵

اثرات تمرین با وزنه بر روی بانوان

عقیده عمومی بر این است که تمرین با وزنه موجب افزایش قدرت و حجم عضلات میشود ام این نظر فقط تا حدی درست میباشد وباید کمی […]