ملاحظات ویژه در تمرینات بدنسازی بانوان

تیر ۲۷, ۱۳۹۵

ملاحظات ویژه در تمرینات بدنسازی بانوان

قاعدگی : تمرینات سبک ورزشی تاثیر چندانی روی قاعدگی ندارد، اما ثابت شده که تمرینات شدید ورزشی (در حد قهرمانی)موجب بروز اختلالات در قاعدگی یا حتی […]